Prästholmsskolans särskola

Här finns särskolan integrerad i Prästholmsskolan, som är en låg och mellanstadieskola belägen i den nedre stadsdelen i Boden. Här går elever mellan 7 - 12 år fördelade i olika grupper beroende på förutsättningar och behov.

Det finns också en särskild fritidsverksamhet. I den obligatoriska särskolan går elever med funktions hinder som inte kan nå målen i grundskolan.

 • Varje elev har ett individanpassat schema.
 • Eleverna undervisas i samma ämnen som grundskolans elever.
 • Ämnenas innehåll och omfattning anpassas till varje elevs förutsättning.
 • Det upprättas en individuell utvecklingsplan för varje elev.
 • Elever med omfattande funktions hinder har en särskild kursplan.
Vår profil
 • Vi arbetar efter kursplaner för obligatoriska grundsärskolan
 • Vi arbetar med konkret material för att stärka förståelsen.
 • Vi arbetar med olika alternativa kommunikationssätt.
 • Vi tar tillvara elevens kunskaper, färdigheter och intresse och utgår från det i arbetet.
 • Vi vill utveckla elevernas resurser att se möjligheter, inte svårigheter.
 • Vi har nära kontakt med föräldrarna.
 • Vi vill i vår verksamhet skapa trygghet och trivsel i skolan, där eleverna ska känna glädje att lyckas.

   
Ladda ner dokument
Plan mot diskriminering och kr...
Senast uppdaterad: 2019-02-25