Skor på en person som sitter på en träkonstruktion.

Resor och boende

När man studerar på gymnasiet kan man ha rätt till inackorderingsbidrag eller busskort för dagliga resor som kan behöva kompletteras med ett resebidrag i vissa fall 

Du som bor i 4-kanten och uppfyller kraven för att få skolskjuts behöver vanligtvis inte ansöka om skolskjuts. Du får ett busskort redan första dagen du går på gymnasiet.

Då det gäller inackorderingstillägg hänvisar vi till e-tjänster.

Information om lokaltrafiken inför skolstarten 2020

Vi ser en ökad risk för trängsel ombord på lokaltrafiken i samband med skolstarten.

Trängsel förväntas uppstå i högtrafik mellan klockan 07:30 – 08:30 på morgonen och mellan klockan 14:00 – 15:30 på eftermiddagen.

För att ge eleverna en möjlighet att sprida resandet har fler turer lagts in på för- och eftermiddagar på Linje 1 och 2.

Lokaltrafiken kommer fortsatt enbart att ta med lika många resenärer som ryms sittande i bussen. Vi uppmanar därför de elever som kan, att gå eller cykla till skolan istället. De elever som inte har  något annat val än att åka lokaltrafik uppmanas att välja en tidigare eller senare tur så att resenärerna sprids ut i högtrafik och inte väljer samma buss till eller från skolan. I de tidslägen där trängsel ändå uppstår uppmanas de äldre eleverna att lämna plats åt de yngre.

På- och avstigning kommer fortfarande att ske via bussens bakdörr och här gäller det också att låta avstigande resenärer kliva av först innan man själv kliver ombord på bussen.

Busskort krävs fortfarande av alla elever och det registreras i biljettmaskinen som är placerad vid framdörren.

Sammanfattningsvis

  • Gå eller cykla till skolan om du kan.
  • Undvik trängsel; om du har möjlighet välj en annan tur än du brukar till och från skolan.
  • Håll avstånd till andra både utanför och inne i bussen.
  • Är bussen full kommer inga fler resenärer att få åka med och du hänvisas att invänta nästa buss.
  • Stanna hemma om du är sjuk.
Ladda ner dokument
Riktlinjer för inackorderingst...
Ladda ner dokument
Samverkansavtal gymn. i fyrkanten
Senast uppdaterad: 2020-11-02