Elev som sitter i korridoren och jobbar på sin laptop.

Samhällsvetenskapsprogrammet

Välkommen till Samhällsvetenskapsprogrammet, hos oss förbereder du dig för högskola och universitet! Vi tar in omvärlden i klassrummet och fokuserar på internationalisering, ledarskap och entreprenörskap. Vi vill skapa företagsamma elever genom en utbildning där individ och samhälle står i centrum.

Om- och nyvalsperioden

På www.fyrkantensgymnasier.se kan du se om något program inte startar i vårt område.
Nu kan du logga in på https://fyrkanten.dexter-ist.com och se ditt preliminära antagningsbesked. Om- och nyvalsperioden inleds 6 april. Studie- och yrkesvägledaren låser upp din ansökan om du vill göra en ändring.
Tänk på att en del kommuner utanför Fyrkantens gymnasiesamverkan inte tillåter om- och nyval. Kontrollera detta med din studie- och yrkesvägledare på din skola.

27 April är sista dagen för om- och nyval. Efter 27 april kan man inte ändra ansökan längre.

Inriktningen samhällsvetenskap ger dig kunskaper om människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå. Du får bredda och fördjupa din förståelse av samhällsfrågor genom att tolka och förklara företeelser och sammanhang. Vi jobbar också med att du ska utveckla din förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.

Inom kurserna Samhällskunskap, Psykologi samt Entreprenörskap får du möjligheter att bygga kunskaper inför framtiden. Kunskaper som skapar en bra grund att stå på oavsett om du väljer att läsa vidare direkt efter gymnasiet eller om du jobbar några år innan vidare studier. Entreprenöriellt lärande innebär att du jobbar med utveckling och stimulans av kompetenser som initiativförmåga, ansvar och omsättning av idéer till handling.

Vi ser som en av våra främsta uppgifter att ge dig verktyg att förstå omvärlden för att sedan kunna utveckla den. Genom vår profil Internationalisering, ledarskap och entreprenörskap förbereder vi dig för en global framtid.

Bernadottegymnasium

Vi är ett Bernadottegymnasium vilket innebär att vi på Samhällsvetenskapsprogrammet samarbetar med de tre andra Bernadottegymnasierna i Sverige (Stockholm, Göteborg och Malmö), samt med Försvarsmakten.

Ung företagsamhet

På SA gör vi UF (ung företagsamhet) som gymnasiearbete i årskurs 3. Detta tillför ett mer praktiskt moment i en utbildning som huvudsakligen är teoretisk. I UF får du träna på att starta och driva ett eget företag under läsåret.

Tema arbetsliv

I årskurs 2 och 3 får du möjlighet att använda några av dina teoretiska kunskaper i Tema arbetsliv där du under några veckor förlägger dina studier till en arbetsplats utanför skolan.

Hälsoprojektet HEL

I kursen idrott och hälsa jobbar SA med hälsoprojektet HEL där syftet är att öka elevernas kunskap om hur vår hälsa påverkas och därmed bli motiverade att göra små eller stora insatser för att förbättra sin hälsa. Det ska vara roligt och alla ska kunna vara med och hitta rörelseglädje under olika former. En positiv självbild är viktig för motivationen till en hälsosam livsstil och vice versa - en god cirkel skapas.

Ladda ner dokument
SA-programstruktur
Senast uppdaterad: 2020-03-31