Särskola

Grundsärskolan är en skolform för elever med utvecklingsstörning och som bedöms att inte nå upp till grundskolans kunskapskrav. Grundsärskolan erbjuder en strukturerad och förutsägbar miljö som ger ökad trygghet och bättre förutsättningar för utveckling av den egna förmågan. Grundsärskolan har årskurs 1-9 med färre elever i grupperna och en högre personaltäthet.

Om du har funderingar på inskrivning i särskolan, ta kontakt med någon i mottagningsteamet  via medborgarservice, kontaktinfo hittar du längst ned på sidan.

Senast uppdaterad: 2019-05-14