Särskolan 7-9 Stureskolan

Välkommen till oss

Här finns särskolan integrerad i Stureskolan, som är en högstadieskola belägen i den centrala stadsdelen i Boden.

Här går elever mellan 13 - 16 år fördelade i olika grupper beroende på förutsättningar och behov. På Stureskolan finns både grundsärskola, som läser samma ämnen som grundskolan, och träningsskola, som har en annan kursplan.

På Stureskolan finns inte något fritidshem.


I den obligatoriska särskolan går elever med utvecklingsstörning och som bedöms att inte nå upp till grundskolans kunskapskrav. Att skolan är obligatorisk betyder att det är närvaroplikt i skolan. På Stureskolans särskola arbetar vi för att skapa möjligheter för

  • Individuell planering över utbildningen. 
  • Ämnenas innehåll och omfattning anpassas till varje elevs förutsättning.
  • Det upprättas en individuell utvecklingsplan för varje elev.
  • Elever med omfattande funktionshinder har en särskild kursplan.
  • Stureskolans ämneslärare undervisar i de praktisk- estetiska ämnena eller områdena.

 

Kontakta oss gärna om du har frågor! 

Senast uppdaterad: 2019-01-30