Sjukanmälan för gymnasieelever

Sjukanmälan för elever som går på Björknäsgymnasiet görs via följande länk: Sjukanmälan

Vårdnadshavare sjukanmäler omyndig elev. Det finns även möjlighet för vårdnadshavare eller myndig elev att sjukanmäla sig på telefonnummer 0921-62 509. 

Sjukanmälan ska helst ske innan första lektionen börjar, men om en elev blir sjuk under dagen går det bra att lämna sjukanmälan vid hemgång.

Vid längre tids sjukdom ska elev på uppmaning från rektor visa sjukintyg.

Senast uppdaterad: 2020-10-16