Sjukdom frånvaro

Om Du inte kan komma till skolan på grund av sjukdom, ska anmälan göras från första sjukdagen. Anmälan görs i första hand via E-tjänster och Skolportalen, se länk i högermeny, eller  på 0921-625 00 mellan kl 07.00-08.30. 

Anmälan görs varje dag du är sjuk, eller så kan du redan från början ange flera dagar.  Vårdnadshavare anmäler frånvaro om eleven är under 18 år. Anmälan kan också göras av vårdnadshavare via Skolportalen.

Registrering

All frånvaro registreras. Alla lärare registrerar närvaro/frånvaro och rapporterar.

Elev som har accepterat erbjuden plats vid gymnasieskolan har därmed obligatorisk närvaroplikt eftersom utbildningen skall omfatta heltidsstudier. Vid gymnasieskolan gäller giltig eller ogiltig frånvaro.

Om Du inte kan styrka Din bortavaro kan det noteras som ogiltig frånvaro, vilket i sin tur kan leda till indragen studiehjälp eller till utskrivning från skolan. Skolan har en skyldighet att rapportera till CSN (Centrala studiemedelsnämnden) om elev har ogiltig frånvaro. Skolan är skyldig att informera föräldrarna varje dag om omyndig elevs ogiltiga frånvaro. Alla föräldrar uppmanas att ange sitt mobiltelefonnummer i Skolportalen för att få möjlighet att få direkt meddelande om ev. ogiltig frånvaro som noteras.

Senast uppdaterad: 2019-11-28