Skolledningen

Gymnasiets verksamhetsområde omfattar 4 st gymnasiala skolenheter, Gymnasiesärskolan samt Kulturskolan.

Gymnasiechef

Bert-Olov Ström,  0921-625 10

Sektor 1 program och rektor
 • Introduktionsprogrammet
 • Gymnasiesärskolan

Åsa Lundgren, rektor,  0921 - 625 13

Sektor 2 program och rektor
 • Estetiska programmet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet

Kathrun Magito, rektor,  0921 -625 14

Sektor 3 program och rektor
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Anette Lund, rektor,  0921-625 45

Sektor 4 program och rektor

 • Ekonomiprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet

Ewa Olausson,  rektor, 0921-625 18

Kulturskolan 

B-O Ström Kulturskolechef, 0921-625 10

Lars-Göran Pekkari, Verksamhetsutvecklare 070-204 84 98

 

Senast uppdaterad: 2020-03-10