Skolledningen

Gymnasiets verksamhetsområde omfattar 4 st gymnasiala skolenheter, Gymnasiesärskolan samt Kulturskolan.

Gymnasiechef

Bert-Olov Ström,  0921-625 10

Enhet 1 
 • Introduktionsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet
 • Gymnasiesärskolan

Åsa Lundgren, rektor,  0921 - 625 13

Enhet 2 
 • Estetiska programmet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet

Kathrun Magito, rektor,  0921 -625 14

Enhet 3 
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet

Anette Lund, rektor,  0921-625 45

Enhet 4 
 • Ekonomiprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet

Ewa Olausson,  rektor, 0921-625 18

Kulturskolan 

B-O Ström, Kulturskolechef, 0921-625 10

Lars-Göran Pekkari, Verksamhetsutvecklare 070-204 84 98

 

Senast uppdaterad: 2020-08-10