Studie och yrkesvägledning

Du kan vända dig till oss med frågor om :

 • Gymnasieprogram och kurser
 • Behörigheter till högre studier
 • Utbildningsvägar
 • Yrkesval och arbetsmarknad        

Sara Larsson

sara.i.larsson@boden.se
0921-620 13

Ansvarig för programmen:
 • Estetiska programmet
 • Teknikprogrammet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet,

Maj Karlsson

maj.karlsson@boden.se
0921-625 06

Ansvarig för programmen:
 • Bygg - och anläggningsprogrammet
 • El -och energiprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet

Ingela Eriksson

ingela.p.eriksson@boden.se
0921-625 07

Ansvarig för programmen:
 • Introduktionsprogrammen
 • Gymnasiesärskolan

 

Senast uppdaterad: 2019-11-28