Studie och yrkesvägledning

Vi kan hjälpa till med många olika saker men vår huvudsakliga uppgift är att ge en personlig vägledning. Det handlar om att göra bra val utifrån egna förutsättningar.

Du kan vända dig till oss med frågor om :

 • Gymnasieprogram och kurser
 • Behörigheter till högre studier
 • Utbildningsvägar
 • Yrkesval och arbetsmarknad        

Sara Larsson

sara.i.larsson@boden.se
0921-620 13

Ansvarig för programmen:
 • Estetiska programmet
 • Teknikprogrammet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • Gymnasiesärskolan

Maj Karlsson

maj.karlsson@boden.se
0921-625 06

Ansvarig för programmen:
 • Bygg - och anläggningsprogrammet
 • El -och energiprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet

Ingela Eriksson

ingela.p.eriksson@boden.se
0921-625 07

Ansvarig för programmen:
 • Introduktionsprogrammen
 • Vård- och omsorgsprogrammet

 

Senast uppdaterad: 2020-09-24