Stor, brun byggnad.

Stureskolan

Stureskolan är en kommunal högstadieskola som ligger i centrala Boden. Här går cirka 360 elever i åk 7-9 och vi har närmare 60 anställda.

Elever och lärare tillhör ett arbetslag (röd, grön, vit, lila, gul eller blå) som är ämnesövergripande och åldersintegrerade. Vi har även en språkklass och anpassad grundskola. Skolan erbjuder en mängd aktiviteter så som multiarena, skateboardramp, fotbollsplaner, gymlokal och skolbibliotek. Vi har också ett elevfik som drivs av åk 9.


Vi jobbar med pulsbaserat lärande i åk 7. Vi satsar på trygghet och studiero. Stureskolans elevhälsoteam är en viktig funktion tillsammans med vårt trygghetsteam.

International School of Boden

We offer Middle Years Program (MYP). The MYP is designed for students aged 12-16 years old and will be held in our secondary school Stureskolan, Boden. Contact us: isb@boden.se 

Ladda ner dokument
Stureskolans plan mot kränkand...
Ladda ner dokument
Försäkringsbrev olycksfallsför...
Senast uppdaterad: 2024-02-09