Utvecklingsdagar Fritidshem

Fritidshemmet har öppet nästan alla vardagar. Fritids är öppet helgfria vardagar, men det är stängt midsommarafton, julafton och nyårsafton. Fritids är alltså öppet trettondagsafton och valborgsmässoafton.

Fyra dagar varje läsår har fritidspersonalen utvecklingsdagar, då har fritidshemmet stängt.

Nedan har vi listat utvecklingsdagarna för våra fritidshem under 2023:
 

       
Grundskolor Pu-dag 1 Pu-dag 2 Pu-dag 3-4  
Prästholmen 09-jan 12-jun 15-16*-aug  
Torpgärdan 09-jan 12-jun 15-16*-aug  
Fagernäs 09-jan 13-jun 15*-16-aug  
Svartbjörnsbyn 10-jan 12-jun 15-16*-aug  
Måräng 10-jan 13-jun 15*-16-aug  
Heden 10-jan 13-jun 15*-16-aug  
Harads 10-jan 13-jun 15-16-aug  
Gunnarsbyn 09-jan 13-jun 15-16-aug  
Unbyn 09-jan 13-jun 15-16-aug  
     

 

*Har elever och vikarier.

 

Information om var omsorg erbjuds för vårdnadshavare som ej kan lösa det på annat sätt kommer närmare inpå utvecklingsdagarna. 

 

Senast uppdaterad: 2022-11-08