Utvecklingsdagar Fritidshem

Fritidshemmet har öppet nästan alla vardagar. Fritids är öppet helgfria vardagar, men det är stängt midsommarafton, julafton och nyårsafton. Fritids är alltså öppet trettondagsafton och valborgsmässoafton.

Fyra dagar varje läsår har fritidspersonalen utvecklingsdagar, då har fritidshemmet stängt.

Nedan har vi listat utvecklingsdagarna för våra fritidshem under 2024:

Grundskolor Pu-dag 1 Pu-dag 2 Pu-dag 3-4  
Prästholmen 10 januari 17 juni 15-16* augusti  
Torpgärdan 10 januari 14 juni 15-16* augusti  
Fagernäs 10 januari 13 juni 15-16* augusti  
Svartbjörnsbyn 9 januari 14 juni 15*-16 augusti  
Måräng 9 januari 13 juni 15*-16 augusti  
Heden 9 januari 14 juni 15*-16 augusti  
Harads 10 januari 13 juni 15-16 augusti  
Gunnarsbyn 10 januari 13 juni 15-16 augusti  
Unbyn 10 januari 13 juni 15-16 augusti

 

*Har elever och vikarier.

Information om var omsorg erbjuds för vårdnadshavare som ej kan lösa det på annat sätt kommer närmare inpå utvecklingsdagarna. 

 

Senast uppdaterad: 2024-01-15