Våra kommunala grundskolor

Enligt skollagen gäller skolplikt för alla elever i grundskoleåldern, 7–16 år. Skolplikt gäller från hösten 2018 också för sexåringar i förskoleklass. I Bodens kommun värnar vi om alla elevers och barns livslånga lärande, bygger framtidstro samt ger dem verktyg och förutsättningar att påverka sin egen framtid  I Bodens kommun finns både kommunala och fristående grundskolor. Du kan önska vilken grundskola ditt barn ska gå i. 
 

Aktuella upptagningsområden

Mårängsskolan: Sävast, Sävast ön, Gamla Sävast

Hedens skola: Heden, Bredåker, Brännberg, Hamptjärnmoran, Vittjärv, Trångfors, Vändträsk, Mockträsk

Torpgärdsskolan: Torpgärdan, Södra Svartbyn, Norra Svartbyn, Bodsvedjan, Bodforsen, Skogså, Gemträsk

Svartbjörnsbynsskola: Svartbjörnsbyn, Buddbyn

Prästholmsskolan: Prästholmen, Centrum, Sanden, Sveafältet (Övre stadsdelen), Björkelund

Fagernäs skola: Fagernäs, Erikslund

Harads skola: Harads, Sandträsk, Svartlå

Unbyns skola: Unbyn

Älvskolan: Gunnarsbyn

Senast uppdaterad: 2022-02-15