Elev på vård och omsorgsprogrammet som dansar med ett skelett och ler. Grafik med Björknäsgymnasiets logotyp.

Vård och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) för dig som:

  • vill läsa på ett roligt, inspirerande och varierat program som ger dig minnen för livet
  • vill arbeta med människor
  • vill variera praktik och studier under skoltiden
  • är intresserad av att göra en del av din praktik utomlands
  • vill ta körkort, som till stor del blir gratis för dig, under din utbildning
  • vill arbeta direkt efter utbildningen, i Sverige eller utomlands
  • vi erbjuder möjlighet till grundläggande högskolebehörighet genom att välja kurserna svenska/svenska som andraspråk 3 och engelska 6 
  • du kan kombinera dina studier med specialidrott (NIU/LIU)

Vård- och omsorgsprogrammet riktar sig till Dig som vill arbeta med hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med personer som har funktionsvariationer. Utbildningen ska utveckla dina kunskaper om och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsvariationer. Inom vård och omsorg arbetar man med att bevara eller återställa människors hälsa och stödja deras förmåga att utveckla sina resurser. Arbetet utgår ifrån en människosyn som betonar människors lika värde, mänsklig värdighet, livskvalitet och välbefinnande.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

APL gör du alla tre åren på Vård- och omsorgsprogrammet.

Totalt ska du vara minst 15 veckor på APL. Din APL gör du inom hemtjänst, på äldreboende, inom LSS-verksamhet, psykiatrin och på sjukhuset.

Framtidens bästa arbetsmarknad

Med yrkesexamen ska du ha sådana grundläggande kunskaper att det är möjligt att direkt börja arbeta inom kommun, region samt i privata vårdverksamheter. Möjligheterna till arbete är mycket goda då det råder brist på undersköterskor. Du som går Vård- och omsorgsprogrammet har också möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet under utbildningen i gymnasieskolan.

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgsprogrammet på Björknäsgymnasiet är ett certifierat Vård- och omsorgscollege. Detta innebär ett ökat samarbete mellan skola och arbetsliv. Dessutom ska det öka kvalitén på utbildningen samt skapa attraktiva arbeten inom vård och omsorg. Efter studier på VO får du förutom din yrkesexamen även ett diplom från Vård- och omsorgscollege om du uppnått deras mer omfattande betygskrav. 

Läs mer om hur du ansöker

Ladda ner dokument
Vård- och omsorgsprogrammet pr...
Senast uppdaterad: 2022-03-03