Vi som jobbar här

Gymnasiechef

Patrik Björklund  0921-625 14

Enhet 1

 • Anpassad gymnasieskola
 • Introduktionsprogrammen
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Åsa Lundgren, rektor, 0921 - 625 13
Jessica Karlström, biträdande rektor, 0921 – 625 19

Enhet 2

 • Ekonomiprogrammet
 • Estetiska programmet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet

Ewa Olausson, rektor, 0921-625 18
Tonje Eriksen, biträdande rektor, 0921 – 625 17

Enhet 3

 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet
 • GameDev – spelutveckling
 • Teknikprogrammet

Anette Lund, rektor, 0921-625 45
Thomas Hedlund Nilsson, biträdande rektor, 0921 – 625 15

Kulturskolan

Patrik Björklund, kulturskolechef, 0921-625 14
Lars-Göran Pekkari, verksamhetsutvecklare 070-204 84 9

Senast uppdaterad: 2024-04-03