Tegelbyggnad med skylt som säger att det är Sturegården.

Bekräftad smitta på äldreboendet Sturegården

Spridningen av Covid-19 fortsätter i det svenska samhället. Bodens kommun samverkar med övriga berörda myndigheter för att skydda befolkning och personal samt för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner.

Trots det förekommer fall av smitta även i våra verksamheter. Vi har nu bekräftade fall av smitta på äldreboendet Sturegården. Information om vilka åtgärder kommunen vidtar har lämnats till berörda. Vi vill på detta sätt även informera allmänheten. 

​​​​​​​Socialförvaltningen arbetar med så kallad kohortvård, där brukare med konstaterad smitta tas om hand av särskild personal. Vi har god tillgång till skyddsutrustning och arbetar aktivt med smittspårning för att i möjligaste mån begränsa spridningen. Av spridningsskäl vädjar vi dessutom till allmänheten att undvika besök på Sturegården för närvarande. För ytterligare information: kontakta gärna enhetschefen för boendet. ”

Senast uppdaterad: 2020-12-04