Stor ljus byggnad med rött tak.

Vi har nu ett bekräftat fall av smitta på äldreboende

Spridningen av Covid-19 fortsätter i det svenska samhället.

Bodens kommun samverkar med övriga berörda myndigheter för att skydda befolkning och personal samt för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. Trots det förekommer fall av smitta även i våra verksamheter. Vi har nu ett bekräftat fall av smitta på äldreboendet Svedjebacka. Information om vilka åtgärder kommunen vidtar har lämnats till berörda. Vi vill på detta sätt även informera allmänheten. 

Socialförvaltningen arbetar med så kallad kohortvård, där brukare med konstaterad smitta tas om hand av särskild personal. Vi har god tillgång till skyddsutrustning och arbetar aktivt med smittspårning för att i möjligaste mån begränsa spridningen. Av spridningsskäl vädjar vi dessutom till allmänheten att undvika besök på Svedjebacka för närvarande. För ytterligare information: kontakta gärna enhetschefen för boendet. 

Senast uppdaterad: 2020-11-19